PH værdi hud og hudpleje

Faktuelt tekst, udarbejdet af Hygade

Til Pure and Care…                                                                                                                                                                                                                  JGH Assens 280618

Man skulle tro, at hud hos den generelle befolkning var godt undersøgt for længe siden; men viden om dette område har i mange år været mangelfuld og mange gange har kilder givet modstridende informationer. Vi har derfor forsøgt at samle vel dokumenteret ny viden fra seriøse kilder.

Som nyfødte har vi alle en pH-neutral hud med pH på ca. 7.

Det har vi også fortsat inde i huden. Det er kun i den yderste hudoverflade, pH værdien ændrer sig – ned til en pH værdi på lidt under 5. Denne ændring opstår, fordi huden er et aktivt organ indeholdende enzymer og en aktiv bestand af naturlige beboere i form af mikroorganismer (de residente, tilhørende beboere), som bl.a. sikrer at vore affaldsstoffer i form af sved, døde hudceller og sebum (fedtstoffer) – nedbrydes til mælkesyre, fedtsyrer og aminosyrer mv. Disse ”reststoffer” er med til at vedligeholde vores hudstruktur, som igen skal sikre, at vores krop er passende beskyttet. Disse ”reststoffer” sikrer også, at vi har en aktiv ”pH-buffer” som holder pH værdien nogenlunde på plads, så de nødvendige enzymer og beboere i form af mikroorganismer (vores mikrobiota) kan have optimale arbejdsbetingelser. Man kan sige, at vi lever i symbiose med vore overflade-mikroorganismer – lige som vi i tarmene har andre mikroorganismer, som vi også lever i fællesskab med.

Disse gode mikroorganismer lever i konkurrence om ”maden” med de fremmede mikroorganismer, som kommer til os ude fra. Hvis vore egne, gode mikroorganismer har et godt miljø at leve i, har vi det bedre.

Når vi har hudsygdomme, ses der oftest en sammenhæng med en højere pH-værdi i huden – og dermed et miljø, hvor vor hudstruktur og vores mikrobiota ikke bliver optimal.

Vi vedligeholder disse balancer ved at spise varieret og sundt, ved at undgå for voldsomme påvirkninger på huden udefra i form at desinfektionsmidler og længerevarende kontakt med produkter med høj pH værdi.

Vor iboende syre-buffer vil finindstille vores pH værdi i huden i løbet af døgnet; men der er ikke mange gode grunde til at udfordre den.

Mænd har normalt en lidt bedre hud end kvinder – bl. a. fordi de normalt sveder mere og danner mere sebum – og derfor får dannet mere mælkesyre og fedtsyrer i huden – og dermed lavere pH.

Hudens struktur genopbygges i en del tilfælde hurtigere, dersom pH værdien ikke er for høj. Det skyldes formodentlig, at nogle enzymer, som fremmer dannelsen af ceramider, har en optimal funktion ved pH ca 4-5. Ceramiderne er kombinationer af fedtsyrer og amider, som fremmer dannelse af lamellare lag – og dermed hudens optimale struktur.

Referencer:

  1. Luebberding S., Krueger N. and Kerscher M. (2013). Skin physiology in men and women: in vivo evaluation of 300 people including TEWL, SC hydration, sebum content and skin surface pH. Int. J. Cosmet. Sci., 2013, 35 (5), 477-483
  2. Saba M. Ali and Gil Yosipov (2013). Skin pH: From Basic Science to Basic Skin Care. Acta Derm Venereol 2013, 93¸261-267.
  3. Zheng Y., Sotoodian B., Lai W. and Maibach HI. (2012). Buffering capacity of human skin Layers: in vitro. Skin Res. Technol., 2012, 18 (1), 114-119
  4. Lambers H., Piessens S., Bloem A., Pronk H. and Finkel P. (2006). Natural skin surface pH is on average below 5, which is beneficial for its resident flora. Int. J. Cosmet. Sci., 2006, 28 (5), 359-370