Section
Drop element here

Graviditet og hudpleje

Ved graviditet

Vores produkter er, jf. den kosmetiske lovgivning i EU, sikre at anvende. Der er dog mange overvejelser og holdninger til ingredienserne Retinol (vitamin A derivat) og Salicylic Acid. Er du i tvivl, eller usikker på, om du bør benytte produkterne, så anbefaler vi, at du vælger dem fra.

retinol_and_pregnancy_puca_pure_and_Care (1).jpg__PID:16c32e39-0585-42b2-9a17-1956a6847793

Grundlaget for sikkerhedsvurdering

Den berømte renæssancelæge Paracelsus, som levede 1493-1541, bliver ofte omtalt som "toksikologiens fader". En oversættelse af hans centrale standpunkt kan gives som: "Hvad er der, der ikke er gift? Alle ting er gift, og intet er uden gift. Det er udelukkende dosis, der bestemmer, at en ting ikke er en gift." På denne måde banede han vejen for efterfølgende toksikologer til at granske denne grænse mellem at være giftig og ikke giftig og definere den såkaldte NO-Adverse Effect Level (NOAEL). NOAEL defineres som den højeste testede dosis af et stof, hvor der ikke findes nogen negativ effekt. Ved at definere, at en lavere dosis ikke vil give negative virkninger, lagde Paracelsus faktisk grundlaget for den moderne adskillelse af begreberne fare og risiko.

Det er disse NOAEL-værdier for hver enkelt ingrediens, som danner udgangspunkt for den påkrævede sikkerhedsvurdering af såvel fødevarer som kosmetik. Det andet udgangspunkt for sikkerhedsvurdering er, hvor meget man under rimeligt forventelige anvendelser maksimalt vil blive udsat for. Når man vurderer, hvor meget man bliver udsat for, sker det ud fra erfaringer med produkttypen samt den vejledning, leverandøren giver i sine præsentationer af produktet (etikette, markedsføringsmateriale). I forhold til udsættelse for et givet stof og virkninger inde i kroppen vurderer man yderligere, hvor meget af det givne stof, der potentielt optages.

Alle de produkter PUCA PURE & CARE markedsfører er, som EU-lovgivningen kræver, blevet sikkerhedsvurderet som en del af processen inden produktion og markedsføring. I forhold til sikkerhedsvurdering af kosmetik til brug af gravide og ammende er det især stoffer med en potentiel hormonforstyrrende eller en udviklingspåvirkende effekt, man kan være bekymret for.

Med de forventede anvendelser af produkterne og de koncentrationer af BHA-syren Salicylic Acid, AHA-syrer som Glycolic Acid, og Vitamin-A derivater som Retinol, PUCA PURE & CARE anvender, er der ikke nogen umiddelbar grund til at advare gravide om anvendelsen. Dette er forudsat, man spiser en alsidig kost1. Bemærk dog at en række af produkterne ikke er beregnet til mindre børn og teenagere.

1Hvis man indtager store mængder af fx lever eller torskelevertran, kan det føre til et totalt set for stort indtag af vitamin A.

Graviditet og balancer

Når man prøver at forstå, hvordan menneskekroppen fungerer i form af massevis af balancer mellem fx energi og energiforbrug, enzymer, mikroorganismer, peptider og proteiner, kulhydrater, fedtstoffer og salte, forstår man også, at disse mange balancer kan forstyrres.

Sådanne forstyrrelser sker lettest i overgangsperioder, hvor kroppen i forvejen er udfordret med at finde nye balancepunkter. Det gælder såvel i fosterstadiet, som nyfødt, i puberteten, under graviditet, i overgangsalderen samt i forbindelse med sygdom og når man i øvrigt bliver udfordret.

Manglende viden

Af forskellige årsager er graviditet med rette blevet et fokusområde for mange. En god vejledning vil være såvel at spise som at anvende kosmetik på en balanceret måde og forsøge at lytte til kroppens egne signaler.

Forskningen omkring stoffers påvirkning under graviditet og efter fødslen halter desværre bag efter i forhold til mange andre forskningsområder, bl.a. fordi man i EU ikke længere må lave forsøg med dyr, hvis formålet er at vurdere et stof til kosmetisk brug, og fordi der ikke findes videnskabeligt sikre alternative metoder på området. Det betyder, at man er nødsaget til at anvende alternative metoder, som ikke er helt så tæt på virkeligheden. Det gælder fx når man skal studere hormonforstyrrende stoffer og meget andet, som kan have indflydelse på vores liv.

Det betyder, at konkrete og videnskabelig begrundede vejledninger kan være meget vanskeligt at etablere. Det er derfor områder, hvor der hele tiden vil dukke nyt op – og hvor falske rygter meget let dannes.

Det vil nok for enhver ordentlig vejleder betyde, at man generelt – og specielt i overgangsperioder, hvor kroppen i forvejen er udfordret med at finde nye balancepunkter – må opfordre enhver til at forsøge at lytte til kroppens egne advarsler og reaktioner – og handle derefter uden at gå til ekstremer.

Kilder